بلاگ وبلاگ PaperDL

افزایش ماندگاری فایل ها و امکان مشاهده فایل های دریافتی توسط کاربر

22nd Feb 2015

زین پس تمامی فایل های دریافتی به مدت 24 ساعت در سامانه نگهداری می شوند. همچنین امکان مشاهده لیست فایل های دریافتی که هنوز از سامانه حذف نشده اند، برای تمامی کاربران فعال شد. این امکان پیش از این فقط برای کاربران دارای امتیاز فراهم بود.